Evenementenzorg binnen de veldnormering betekent samenwerking zoeken met partijen die dezelfde normen en waarden hanteren. Wij geloven dat we elkaar […]